Nowohucki alfabet - pokolenia języka

Opis projektu

Projekt „Nowohucki alfabet – pokolenia języka”, który uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2020”, to działania międzypokoleniowe mające na celu stworzenie wyjątkowego słownika gwary nowohuckich szkół średnich na przestrzeni zmieniających się już siedmiu dekad historii tej najmłodszej części Krakowa. Na podstawie pozyskanego od uczestników zbioru słów i wyrażeń (korpusu leksykalnego), stworzymy międzypokoleniowy słownik nowohuckiego slangu młodzieżowego, uwzględniającego wyrazy związane z miejscami w Nowej Hucie, historią nowohuckich dzielnic i osiedli oraz z wydarzeniami łączącymi się ze zmianami społecznymi, które dokonywały się właśnie tutaj na przestrzeni dekad. Hasła zostaną opracowane przez międzypokoleniowe zespoły pod okiem specjalistów.

ORGANIZATORZY DZIAŁAŃ

Organizatorem projektu jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, a partnerami projektu: Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty, Fundacja Hesperus oraz dwa nowohuckie licea: XII Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida i XXI Liceum Ogólnokształcące im. S.I. Witkiewicza – Witkacego.

WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE!

Do udziału w projekcie zapraszamy obecnych uczniów oraz absolwentów wszystkich roczników nowohuckich szkół średnich.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 kwietnia 2020.

DOSTĘPNOŚĆ

W celu umożliwienia udziału w projekcie osobom g/Głuchym oraz słabowidzącym i niewidomym, zdecydowaliśmy się na równoczesne prowadzenie działań w POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM (PJM) oraz zamieszczanie informacji, a w późniejszej fazie haseł naszego słownika w formie PLIKÓW DŹWIĘKOWYCH. Mamy nadzieję, że dzięki temu nasz projekt stanie się dostępny dla wszystkich pasjonatów Nowej Huty.

Spotkanie finałowe będzie tłumaczone na PJM.

HARMONOGRAM PROJEKTU

 • do 15 kwietnia 2020 – przyjmowanie zgłoszeń
 • do 30 czerwca 2020 – zbieranie i opracowywanie haseł (ankiety i wywiady on – line)
 • lipiec-sierpień 2020 – sukcesywne zamieszczanie haseł słownika w wersji on-line (pisane, PJM i audio)
 • wrzesień 2020 – przygotowanie i wydruk publikacji
 • od września – do połowy października 2020 – przygotowanie spektaklu na spotkanie finałowe
 • II połowa października 2020 – otwarte spotkanie finałowe dla uczestników projektu i wszystkich zainteresowanych osób:
  • promocja wydania książkowego słownika
  • premiera spektaklu, który zostanie przygotowany przez młodzieżową grupę teatralną z wykorzystaniem haseł z naszego słownika
  • każdy uczestnik finału otrzyma bezpłatnie wydanie książkowe słownika „Nowohucki alfabet – pokolenia języka”.

REGULAMIN PROJEKTU