Nowohucki alfabet - pokolenia języka

Spotkanie grupy Głuchych czyli zamigajmy Nową Hutę

Na początku lipca w gościnnych progach Klubu Jędruś Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta spotkała się część grupy osób niesłyszących uczestniczących w projekcie „Nowohucki alfabet – pokolenia języka”. Podczas spotkania, prowadzonego przez koordynującą dostępność zadania Joannę Augustyniak, Głusi nie tylko zapoznali się z pierwszą partią materiału leksykalnego zgromadzonego w zakończonej 30 czerwca fazie badawczej projektu, ale również z topografią Nowej Huty, jej historią i bogactwem tradycji, które okazały się być niezbędne do tego, by móc zdefiniować zgłoszone przez nowohucian hasła i przedstawić je w formie znaków migowych.

Kolejne spotkania mające na celu utworzenie znaków dla nowohuckich leksemów, jak też przetłumaczenie na PJM całych haseł składających się na „Nowohucki alfabet” odbędą się na przełomie lipca i sierpnia, zaś efekty pracy grupy tj. filmy z hasłami ukażą się na stronie projektu na przełomie sierpnia i września.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2020