Nowohucki alfabet - pokolenia języka

Podsumowanie naboru czyli kto zgłosił się do projektu „Nowohucki alfabet – pokolenia języka”?

W trakcie naboru trwającego do dnia 10 maja 2020 ankietę zgłoszeniową wypełniły 53 słyszące osoby, w tym 51 z nich zadeklarowało chęć wzięcia udziału w badaniu językowym.

Formularz zgłoszenia wypełniło 30 kobiet i 23 mężczyzn. 16 osób to obecni uczniowie szkół średnich, wśród nich znalazło się dwoje tegorocznych maturzystów! 🙂 Pozostałe osoby to absolwenci reprezentujący kolejne dekady historii Nowej Huty, którzy zostali podzieleni na potrzeby niniejszego podsumowania ze względu na rok ukończenia szkoły średniej:

  • Roczniki 1960 – 69: 2 osoby
  • Roczniki 1970 – 79: 2 osoby
  • Roczniki 1980 – 89: 3 osoby
  • Roczniki 1990 – 99: 14 osób
  • Roczniki 2000 – 2009: 7 osób
  • Roczniki: 2010 – 2019: 7 osób

Najliczniej reprezentowaną przez obecnych i byłych uczniów szkołą średnią jest zdecydowanie XII Liceum Ogólnokształcące – zgłosiło się do nas aż 19 osób, które uczęszczały lub uczęszczają do „Norwida”. Projekt okazał się atrakcyjny również dla osób związanych z III LO, XI LO, XVI LO oraz z Zespołami Szkół Elektrycznych, Mechanicznych czy Gastronomicznych. Pozostałe szkoły były reprezentowane przez pojedyncze osoby.

Wśród zgłaszających się osób było kilka, które nie uczęszczały do szkoły średniej w żadnej z nowohuckich dzielnic, ale które mieszkając na terenie Huty czują się kompetentne w jej językowych i kulturowych zawiłościach i chcą wziąć udział w badaniu, a co za tym idzie wspólnie opracowywać nasz słownik.

Osobną, samodzielną grupę badawczą, ukierunkowaną na przetłumaczenie haseł słownika na PJM oraz pracującą nad odkryciem oraz stworzeniem znaków migowych związanych z Nową Hutą, działającą pod kierunkiem Joanny Augustyniak z Grupy MIGAWKI, utworzyły osoby Głuche i słabosłyszące, których do tej pory do „Nowohuckiego alfabetu” zapisało się 7. Nabór do tej grupy jest jeszcze otwarty, choć pozostało niewiele miejsc – ze względu na metody pracy proponowane przez prowadzącą grupę, nie może być ona zbyt liczna.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszymi działaniami. Niezwykle miło nam, że aż 60 osób zdecydowało się na dołączenie do grup projektowych. Bez Was nie udałoby nam się ani rozpocząć, ani zrealizować działań – wszak to Wasz język stanie się podstawą do dalszych badań i stworzenia publikacji w jej trzech odsłonach!

Wkrótce rozpocznie się kolejny etap badania polegający na wypełnieniu ankiety, mającej na celu zgromadzenie i wybranie specyficznych zwrotów. Każdy uczestnik projektu może wypełnić dowolną ilość ankiet. Będą one dostępne od dnia 18.05.2020 na stronie projektu, w zakładce „Ankiety” oraz trafią do Państwa bezpośrednio na adresy mailowe podane w zgłoszeniach. Do tych z Państwa, którzy podali numery telefonu, zadzwonimy z pewnością. A do wszystkich już wkrótce odezwą się członkowie naszego zespołu badawczego.